6.35mm单头磁圈定位批头

我们制造高标准批头, 种类全面,满足所有工业及手工业领域的需求。

产品详情

进口S2材质。 
特殊热处理工艺,硬度HRC61±1。 

表面精抛处理(可做其他表面处理:本色喷砂、黑磷化等)

磁圈可拆卸

用途:增强磁性及定位

订货号/Item No 品名/Product Name 支/盒 支/箱 支/件
SGS6365 PH2PH2-HA 单头磁圈定位批头65mm 10 200 2000
SGS63100 PH2PH2-HA 单头磁圈定位批头100mm
10 100 1000
SGS6365 PH2PH2-HB 单头磁圈定位批头65mm 10 200 2000
SGS63100 PH2PH2-HB 单头磁圈定位批头100mm 10 100 1000